Meist

Seome arusaamise inimestest, protsessidest, tehnoloogiatest, väärtusloomest, uuenduslikkusest, aja ja teiste ressursside kasutamisest.

Eesmärk on avardada mõistmist, jõuda lähemale nähtuste tõelisele olemusele, aidata inimestel, kogukondadel, maailmal muutuda paremaks.

 

Teeme tööd ja tunneme rõõmu, pühendumusega.

Kogemusest teame, et parimad tulemused sirguvad tõhusast kommunikatsioonist, autentsest olemisest ja teineteisest hoolimisest.

Me ei taha võistelda, vaid teha koostööd. Üheskoos suudame rohkem kui eraldi.

Meie väärtused

Uuenduslikkus

Loominguliselt kirju, Loov, mänglev, julge, katsetav, sisemiselt arenev, välja paista laskev, peegeldav, inspireeriv. Läbi mitmete kihtide süvitsi minev.

 

Üksteise väärtustamine

Koostööd edendav. Teistega arvestamist, koostegutsemist, seletamist, paindlikkust, diplomaatiat, mõistmist ja ühisosa leidmist. Ehedalt iseolev. Ei teeskle. Ei karda väärtustepõhist konflikti. Mõistab eelkõige end – miks, kuidas, kellega. Maandavad ja ülendavad. Toitvad ja ühendavad. Kunsti, loomingut ja loomingulisust, kunstnikke ja nende tööd, klienti ja tema aega.

Tasakaal

Edendame tasakaalu ja hoiame keskkonda.

Tuleb toime muutlike oludega, ei karda kaost, loob kaosest korda, struktuuri, ilu ja muutust läbi iseenda. Ei kaota pead ega anna suhtluskvaliteedis kaose korral alla.

Pühendumus

Tulemuste rajal kõndiv. Teeb mida lubas, peab tähtaegadest kinni, viib oma mõtte ellu, aitab viia teiste mõtted ellu, pingutab, et plaanitu saaks teoks. Professionaalselt kasvav, süsteemne. Teab, mida teeb – tunneb teooriat, valitseb praktikat, taotleb tegevustes kvaliteeti, on pühendunud oma sooritusele ja selle lihvimisele. Pidev küpsemine ja paremaks muutmine. On teistele oma tegevusega eeskujuks.