Äri- ja juhtimisalane nõu

Meie tähelepanu keskmes on inimesed ja nende tegevuse tulemusel toimuv töö.

Suhestume organisatsiooni kõikide tasanditega. Aitame tuua välja inimeste potentsiaali ja edendada organisatsiooni jätkusuutlikkust.

Töötame Sinuga koos projektide kallal, moodustame Sinu organisatsiooniga ühtesulanduva meeskonna. Tagame, et kõik vajalik saab õigeks hetkeks valmis ja et Sinu projekt oleks edukas.

Loome kestvat edasiminekut

Kuidas saame kasulikud olla?

Meeskonna kujundamine

Aitame täpsustada ja luua tööga seonduvaid rolle, koostame kompetentsimudeleid, leiame sobivad inimesed rollide täitmiseks. Analüüsime kandidaatide sobivust valitud rolli kaasaegseid ja teaduspõhiseid meetodeid kasutades. Oleme abiks kandidaatide loetelust lõppvaliku tegemisel. Toetame inimesi organisatsiooni sisseelamisel ning pakume personaalset tuge eesmärkide seadmisel ja saavutamisel. Aitame kaasa inimeste energia ja fookuse hoidmisel.

Töövoogude edendamine

Kaardistame hetkeolukorra, kirjeldame eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused, ehitame tegevuste baasil protsessid, mis muudavad juhtimissüsteemi paremaks. Kujundame tervikliku vaate ettevõtte tegevustele nii organisatsiooni kui indiviidi tasandil. Mõtestame ja struktureerime tehtava töö paremaks.

Muudatuste juhtimine

Strateegiad, arengukavad, kontseptuaalne lähenemine, kommunikeerimine seotud osapooltele, mõttepartnerlus, inimestega ja ettevõttega seotud strateegiate kujundamine ja kooskõla loomine. Praktiline vaade. Valmisolek muudatuste juhtimiseks. Ressursside leidmine muudatuste elluviimiseks. Mõtete ja vaadete struktureerimine ja hindamine, tegevuskavade koostamine ja abi muudatuste elluviimiseks, rakendamiseks. Kannatlikkus ja jätkupidev tugi pikaajaliste plaanide elluviimiseks.

Mõttepartnerlus

Partnerina pakume omapoolseid vaatenurki ja lahendusi strateegiate, arengukavade, kontseptsioonide loomisel ning probleemide lahendamisel. Vajaduse korral oleme ka coachi või mentori rollis. Leiame ja kinnistame uue hingamise.

Arutame, pikemalt?