Äri- ja juhtimisalane nõu

Meie tähelepanu keskmes on inimesed ja nende tegevuse tulemusel toimuv töö.

Avame inimeste potentsiaali ja edendame organisatsioonide jätkusuutlikkust ning võimet luua uut ja vajalikku.

Moodustame tellijate ja koostööpartneritega ühtesulanduva projektimeeskonna. Tagame, et meiega seotud projektides kõik vajalik saab õigeks hetkeks ja õigel moel valmis.

Loome mitmemõõtmelist ja kestvat edasiminekut

Kuidas saame kasulikud olla?

Meeskonna kujundamine

 • Aitame täpsustada ja luua tööga seonduvaid rolle, koostame kompetentsimudeleid, leiame sobivad inimesed rollide täitmiseks.
 • Analüüsime kandidaatide sobivust valitud rolli kaasaegseid ja teaduspõhiseid meetodeid kasutades. Oleme abiks kandidaatide loetelust lõppvaliku tegemisel.
 • Toetame inimesi organisatsiooni sisseelamisel ning pakume personaalset tuge eesmärkide seadmisel ja saavutamisel. Aitame kaasa inimeste energia ja fookuse hoidmisel.

Töövoogude edendamine

 • Kaardistame hetkeolukorra, kirjeldame eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused, ehitame tegevuste baasil protsessid, mis muudavad juhtimissüsteemi paremaks.
 • Muudame vajadusel töövoo digitaalseks ja ühendame omavahel erinevaid tarkvaralahendusi.
 • Kujundame tervikliku vaate ettevõtte tegevustele nii organisatsiooni kui indiviidi tasandil.
 • Mõtestame ja struktureerime tehtava töö.

Muudatuste juhtimine

 • Nõustame muudatusvajaduste määratlemisel. Hindame muudatusplaanide kooskõla püstitatud eesmärkidega ja organisatsiooni strateegiaga.
 • Koostame muudatustega seotud tegevuskavad, aitame leida muudatuste elluviimiseks vajalikud ressursid, kommunikeerime plaane seotud osapooltele.
 • Analüüsime inimeste valmisolekut muutusteks ja kujundame sobivad hoiakud, pakume tuge.
 • Aitame viia muudatused ellu.

Mõttepartnerlus

 • Partnerina pakume omapoolseid vaatenurki ja lahendusi strateegiate, arengukavade, kontseptsioonide loomisel ning probleemide lahendamisel.
 • Vajaduse korral oleme ka coachi või mentori rollis.
 • Leiame ja kinnistame uue hingamise.

Arutame, pikemalt?