Privaatsuspoliitika

Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb veebilehe kaudu kogutud isikuandmete kogumist, kasutamist, kaitsmist ja kustutamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete kogumine võib toimuda kontaktandmete (nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel keha360.com veebisaidil või e-posti teel või ostu sooritamisel.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid küpsiste ehk cookie’de kaudu – so andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta. Neid andmeid kasutame analüütikatööriistade jaoks ja käsitleme isikustamata andmetena.

Isikuandmete kasutamine

Veebilehel kogutud isikustatud andmeid kasutame parema teenuse pakkumiseks, kontaktivormide kaudu saadetud sõnumitele vastamiseks ja hinnapakkumiste koostamiseks.

Isikuandmete kaitse

Kõiki veebilehe külastamise, kontaktivormi ja ostu protsessi kaudu teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitleme kui konfidentsiaalset infot. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete kustutamine

Kliendil on õigus enda kohta kogutud isikuandmete kustutamisele. Palume saata sellekohane kirjalik soov aadressile start@keha360.com.